CAE - Certificate in Advanced English

MENU

PRZYGOTOWANIA

INNE

Struktura egzaminu CAE?

Egzamin składa się z 5 części (Papers):

Z każdej z części można uzyskać maksymalnie 40 punktów.