CAE - Certificate in Advanced English

MENU

PRZYGOTOWANIA

Raport z cen korepetycji 2022

Sposób oceniania na egzaminie CAE

CAE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D (ocena D gwarantuje jednak poziom B2) i E. Zależne są one od ilości % i wynoszą:

Wyniki punktacja CAE
Źródło: http://www.cambridgeenglish.org/

Wszystkie pisemne części egzaminu oceniane są w Wielkiej Brytanii, a ustna część w Polsce. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi ok. 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością języka angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

Na co egzaminatorzy zwracają uwagę przy ocenianiu

Reading and Use of English

Writing

Speaking

Listening